AOPA ANDORRA, (Aircraft Owners and Pilots Association) abreujadament AOPA, l’Associació de Pilots i Propietaris d’Aeronaus d’Andorra és una associació sense ànim de lucre.L’associació té per objecte i finalitats

1. Promoure, preservar i representar els interessos dels membres en l’aviació general, de pilots, de propietaris d’aeronaus i d’aficionats de l’aviació.

2. Facilitar la circulació d’avions a escala internacional amb finalitats pacífiques per tal de desenvolupar l’amistat comprensió entre els pobles del món.

3. Coordinar els punts de vista i les opinions de les organitzacions membres, tal com són expressats pels membres del Consell AOPA ANDORRA, amb aspecte als requisits proposats, pràctiques recomanades, procediments, normes, instal·lacions i serveis aviació internacional.

4. Representar els punts de vista i els interessos de l’associació sobre matèries de l’aviació general a nivell nacional, regional, i en reunions de la Comissió, del Comitè i del Consell de l'Organització Internacional de l'Aviació Civil.

5. Desenvolupar i promoure una normalització desitjable i útil per a la regulació i orientació general a l’aviació.

6. Fomentar la implementació de sistemes, instal·lacions, serveis i procediments previstos per promoure-seguretat i eficiència del vol per a l’aviació general.

7. Recollir informació, dades i estadístiques relacionades amb les organitzacions membres de l'aviació general, incloses, entre altres, les relatives al progrés de les instal·lacions de navegació aèria, comunicacions i instal·lacions i l'explotació d'avions d'aviació general.Acceptar