AOPA ANDORRA, (Aircraft Owners and Pilots Association) abreujadament AOPA
l’Associació de Pilots i Propietaris d’Aeronaus d’Andorra és una associació sense ànim de lucre

Ens ocupem dels pilots a Andorra.

Acceptar